(4+) 0722 210 587; (4+) 0722 531 890

Ghid de bune practici pentru susținerea educației

fotoghidMembri ai Asociației pentru Promovarea Educației Deschise au participat la realizarea lucrării Școală versus comunitate? Ghid de bune practici pentru susținerea educației elaborată în cadrul proiectului „Educația în comunitate – Drum cu prioritate!” POSDRU/188/2.2/S/156054, care s-a desfășurat în judeţele Tulcea şi Brasov, avand drept Beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Tulcea în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov.

Obiectivul general al proiectului a constat în reducerea abandonului școlar la nivelul judetelor Tulcea si Brașov, prin dezvoltarea unor măsuri educaționale adaptate de intervenție în 16 comunități identificate care să determine, în timp, creșterea nivelului de educație, cresterea gradului de integrare socială a membrilor acestora și sporirea șanselor de integrare pe piața muncii.

Ghidul reprezintă o abordare nouă deoarece, pe lângă textul scris, include o parte cu materiale video suport construite de o echipă largă. Această parte se bazează pe imagine, film, mișcare, situații surpriză. Este partea dinamică a ghidului.

Materialele video suport pot fi folosite în mai multe tipuri de activități ale profesorilor dintre care amintim :

1. Folosirea materialelor video ca suport al discuțiilor

Cadrele didactice implicate în program (și nu numai) sunt încurajate să discute să schimbe informații și opinii, să învețe împreună cum să se aducă acțiunea didactică la nivelul cerințelor educaționale ale cursanților, cum să se lucreze în cadrul și împreună cu comunitatea.

2. Folosirea materialelor video suport de către managerii școlari

O parte dintre materialele video realizate prezintă experiențe la nivelul managementului școlar, împrejurări întâlnite, evoluții ale unor situații din școală, modalități de a depăși împrejurări mai neplăcute din viața școlii.

3. Folosirea materialelor video ca suport al discuțiilor în cadrul derulării activităților cu părinții

Există multe situații în activitatea cadrelor didactice când relaționarea cu părinții elevilor aflați în situație de risc ar fi mult mai eficientă dacă s-ar dispune de un material video suport. Prezentarea unor opinii prin intermediul personajelor unui material filmat ar putea sensibiliza părinții și i-ar putea ajuta să înțeleagă riscurile părăsirii școlii de către copiii lor. Materialele video suport ar putea fi prezentate părinților și pentru a preveni ajungerea în situații de risc a copiilor lor.

4. Folosirea materialelor video ca punct de pornire în organizarea discuțiilor

Materialele video suport pot fi de ajutor în organizarea discuțiilor din cadrul școlii invitate fiind toate cadrele didactice, indiferent de specializare. Pe durata unui semestru, sau chiar an școlar, se pot derula asemenea discuții tematice o dată sau de două ori pe lună. La fiecare întâlnire se alege și se prezintă materialul care reflectă cel mai bine nevoile de formare ale corpului didactic din școală.

O parte dintre materialele video realizate (cele care cuprind elemente de filosofie a educației) pot fi accesate aici uped.ro