(4+) 0722 210 587; (4+) 0722 531 890

Echipa Noastră

Cunoaște membrii echipei APED

Liviu Constandache

Liviu Constandache

Președinte, Membru Fondator

1997 – 2006: 10 ani profesor informatica 2006 – prezent: 16 ani expertiza in proiecte educationale in pozitii care au vizat integrarea tehnologiilor moderne in educatie astfel:

 • Programul Economia Bazata pe Cunoastere finantat de catre Banca Mondiala:
  • identificare modalitati de integrare a tehnologiei in peste 500 scoli din tara
  • sprijinirea cadrelor didactice in adoptia tehnologiilor prin pilotarea de programe educationale adecvate
  • proiectarea unui portal comunitar ecomunitate.ro cu componenta educationala integrata
 • Coordonarea componentei tehnice in proiecte educationale bazate pe infrastructuri tehnologice suport pentru educatie:
  • Proiectarea de telecentre bazate pe teleprezenta
  • Definirea unor modele educationale pilot care sa imbine tehnologia cu metodele clasice
  • Proiectarea unui sistem automat de generare de resurse educationale prin utilizarea unor tehnologii si servicii suport de catre cadrele didactice
 • Coordonarea componentei tehnice în cadrul proiectului național, CRED (www.educred.ro)
  • proiectarea unui ansamblu de platforme educaționale cu peste 50.000 utilizatori
  • dezvoltarea unei baze de date de resurse educaționale deschise pentru învățământul primar și gimnazial cu peste 5000 resurse
Laura Gunesch

Laura Gunesch

Vicepreședinte, Membru Fondator

Psiholog, consiliere educaționala, orientare școlară și profesională Profesor gradul I – 20 ani experiență învățământ preuniversitar Membru în Comisia Națională a Alternativelor Educaționale (2007- prezent)

Formator management educational, formator national  CEDP Step by Step,  – 25 ani experiență în management educațional, în proiecte strategice care integrează soluții tehnologice moderne în educație

 • Coordonator educațional în cadrul proiectului CORECT, finantat POSDRU ID 139768
 • Coordonator educational în cadrul proiectului FII PREGĂTITProgram educațional de sprijin pentru dezvoltarea competențe cheie, finantat POSDRU ID 140787
 • Coordonator educațional în cadrul proiectului Acces pentru copii și tineri la a învăța pentru viață – ACTIV, finanat POSDRU ID 141143
 • Coordonator consiliere in cadrul proiectului Corelarea Invatarii pentru Viata cu Integrarea Socio-educativa – CIVIS, finantat POSDRU ID 140293
 • Expert educational, continut video – consilierea cadrelor didactice pentru proiectarea si realizarea materialelor educaționale video, în cadrul proiectului COMPENDIU, finanțat POSDRU ID 63650
 • Expert educațional – dezvoltare conținut portal în cadrul proiectului COMPENDIU, finanțat POSDRU ID 63650
 • Managementul activitatilor de elaborare materiale suport pentru generare de resurse video, în cadrul proiectului „Educaţia în comunitate – Drum cu prioritate!” POSDRU ID 156054.
 • expert integrare RED în curriculum
Petcu Cristian Silviu

Petcu Cristian Silviu

Membru Fondator

 • 1984 – 2022: profesor de fizică, gradul I, Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila
 • Expert – formator în cadrul proiectului POSDRU 1/1.1/S/2 – „Profesioniști în managementul educațional preuniversitar” PROMEP, ID 4037, unde, alături de experți ai partenerilor interni și internaționali am
 • Elaborat regulamentul de inspecție școlară, metodologia de aplicare și instrumentele necesare pentru evaluarea instituțională;
 • Revizuit / elaborat standardele de formare în management educațional pentru categorii de personal de conducere, îndrumare și control și a programelor de formare specifice;
 • Formarea formatorilor de formatori în managementul educațional;
 • Implicare în realizarea aplicațiilor / implementare / coordonare de proiecte PHARE / POSDRU în perioada 2000 – 2015:
 • PHARE 2003 RO 2003/ 005 – 551.0503.01.03.02 LOT 5,
 • PHARE RO 2004/016 – 772. 01. 01. 02 „Acces la educație pentru grupuri dezavantajate” (Ramboll Finconsult, Finlanda),
 • POSDRU: 140787 / “Program Educațional de Sprijin pentru Dezvoltarea Competentelor Cheie (FII PREGATIT)”,
 • POSDRU: 139768 / “Consiliere si Orientare Relevante pentru o Educație de Calitate si Trans regională (CORECT)”
 • Director adjunct, director, inspector implementarea descentralizării instituționale, ISJ Brăila

Realizator de secvențe interactive ce pot fi introduse ca experimente virtuale în lecțiile de fizică.

Costel Neicu

Costel Neicu

Membru Fondator

Profesor de fizică la Colegiul Naţional „Ana Aslan” Brăila, cu 35 de ani experienţă la catedră. Formator management educaţional şi 10 ani experienţă în proiecte educaţionale care au vizat integrarea tehnologiilor moderne în actul educaţional. 2014-2015  – Acces pentru copii și tineri la a învăța pentru viață – ACTIV, finanţat POSDRU 2014-2015 – Corelarea Invatarii pentru Viata cu Integrarea Socio-educativa – CIVIS, finanţat POSDRU 2013 – Proiectul „Dezvoltarea COMPEteNţelor personalului Didactic şi didactic auxiliar de conducere din sistemul de învaţământ preUniversitar – COMPENDIU” finanţat POSDRU 2005-2011 – InWent Germania & Ministerul Educaţiei şi Cercetării România 2005-2009 – Proiectului pentru Invatamantul Rural  RO 4691-0, finanţat de Banca Mondială