(4+) 0722 210 587; (4+) 0722 531 890

Despre noi

Misiune

 • Scopul asociației constă în inițierea, organizarea și implementarea unor proiecte și programe care dezvoltă și promovează educația deschisă, prin folosirea unor metode și tehnologii moderne adecvate.
 • Asociația își propune să susțină și să îmbunătățeasca calitatea educaţiei din România, în concordanţă cu următoarele principii:
  • promovarea educației deschise;
  • promovarea egalității de șanse;
  • accesul liber și nondisciminatoriu la educație pentru toate categoriile sociale și de vârstă;
  • inovaţie şi dezvoltarea cercetării în educaţie;
  • promovarea valorilor morale și culturale românești la nivelul Uniunii Europene și ale Uniunii Europene la nivel național;
  • consolidarea raporturilor sociale și culturale în context european.
 • Asociația promovează întâlnirea oamenilor cu tehnologia, pentru a crea contextul de dezvoltare a educației pentru oricine, oriunde și oricând.

Viziune

Educația deschisă înseamnă:

 • extinderea spațiului educațional dincolo de pereții unei clădiri pe care scrie școală;
 • o extensie temporală, timpul pentru educație nu se limitează la orarul școlii sau la perioada în care suntem înscriși într-un sistem formal de educație;
 • se face cu oameni de calitate, cu profesori buni de oriunde și cu specialiști din afara sistemului de învățământ, este deschisă tuturor celor care doresc și știu și pot să se implice, alături de oamenii școlii;
 • educație fără limite de spațiu și timp și oameni, singura limită-condiție fiind calitatea actului educațional, ca răspuns la nevoile și interesele oamenilor de a se dezvolta continuu prin educație.

Context

  Profesorii/oamenii de educație trebuie să devină creatori de resurse educaționale deschise, iar alăturarea tehnologiei moderne în educație este calea de acces dincolo de limitele formalului și formalismului din educație.

Expertiza Echipei

 • Proiectarea și implementarea de proiecte educaționale ce integrează soluții tehnologice moderne în educație:
  • Dezvoltarea de competențe:
   • www.compendiu.ro : Dezvoltarea de cursuri de formare pentru cadre didactice și personal adminsitrativ din unitățile școlare. Implementarea de centre bazate pe tehnologie de teleprezență.
  • Dezvoltarea unor sisteme de educație la distanță în cadrul non formal și de creare de resurse educaționale deschise:
  • Dezvoltarea de centre de educație deschisă bazate pe teleprezență și alte tehnologii moderne în peste 20 locații;
  • Instruirea a peste 100 de specialiști în educație în realizarea de resurse multimedia folosind tehnologiile din telecentre.

Direcții de dezvoltare

 • Dezvoltarea de resurse educaționale deschise:
  • Participare la asigurarea sustenabilității centrelor deschise de educație dezvoltate în proiecte
  • Crearea unui mediu de promovare a resurselor video educaționale în limba română (uped.ro – spațiu de resurse în dezvoltare)
  • Continuarea bunelor practici probate prin dezvoltarea de noi proiecte educaționale
  • Realizarea unor colecții de resurse educaționale deschise
 • Dezvoltarea unui spațiu de promovare a inițiativelor educaționale inovative:
  • Organizarea unui calendar de dezbateri lunare pe teme educaționale transmise live cu participarea unor personalități cu inițiative în mediul educațional
  • Crearea contextului de relaționare/interconectare între persoane cu preocupări relevante pentru dezvoltarea educației din România
 • Promovarea interconectării mediului privat cu mediul educațional public în beneficiul comunitaților;
 • Dezvoltarea unei comunități educaționale active la nivel național prin intermediul infrastructurilor de telecentre și al facilităților de tip social media.

Gânduri

 • Succesul în modernizarea educației nu stă în a duce profesorii spre tehnologie pe căi întortocheate și sinuoase, cât în a construi punți traversabile, accesibile între omul de educatie și tehnologie, ca instrument optim pentru activitatea sa.
 • Succesul în folosirea tehnologiei este atunci când, oricât de spectaculoasă ar fi aplicația tehnologică, atracția este data de conținutul/materialul educațional creat.
 • Educația deschisă este educația necesară, dar niciodată suficientă.